tirsdag den 5. april 2022


Juelsminde blev ikke ramt af den perfekt storm – stien brast dog alligevel!


På sidste uges kommunalbestyrelsesmøde var Juelsminde af flere omgange på dagsordenen. Først var der Bjørnsknudestien og dernæst den længe ønskede sauna til vinterbaderne. 

Bjørnsknudestien stod færdig i foråret 2020 og var et tilløbsstykke. Stien var garanteret til at holde til en 50 års storm. Den slags tale, giver næsten mindelser om 90’er filmen “Point Break”, hvor den evigt frihedssøgende hovedperson Bodhi søger den ultimative bølge at surfe på. Filmen holder stadig i dag, hvorimod vores sti forsvandt allerede i vinteren 2020, og altså kun holdt et halvt år. Det var ikke engang tæt på, at det blev en 50-års storm, der tog livet af den! Surferguruen Bodhi, der søger den perfekte storm i filmen, ville nok ikke have andet end en trækning på smilebåndet tilovers for den storm. Det samme kunne vi andre næsten fristes til, hvis det ikke var så tragikomisk og dyrt! Nu skal skaderne genoprettes og gildet betales – igen! Der er indgået forlig og kommunen skal betale sin nye del. Det var foreslået, at pengene skulle tages af “puljen afsat til masterplan i Juelsminde”. En enig kommunalbestyrelse besluttede dog, at tage pengene fra Teknisk udvalgs budget - hvilket trods alt, er en langt mere rimelig løsning.


Vinterbaderne havde brug for en kommunal lånegaranti for at komme i hus med den nye sauna. Hele projektet er fantastisk, og det vil give en masse til lokalsamfundet såvel som den voksende skare af vinterbadere. Derfor er det en skam, når formand for vinterbaderne, Karl Ole Knudsen, udtaler til HSFO d. 24/3 at: “Foreløbig er den for foreningsmedlemmer”. Det er ganske enkelt ikke korrekt. En klar forudsætning for lånegarantien er, at saunaen skal komme alle til gode. Foreningsmedlemmer, borgere og turister. Det er en ikke uvæsentlig detalje. 


Mads-Peder Winther Søby

Kommunalbestyrelsesmedlem, SF

Kejsdalen 26, 7130 Juelsminde

fredag den 25. februar 2022


 Man kan ikke male verden grøn med ord! Den skal spires grøn.

 

Onsdag aften var det igen blevet tid til Kommunalbestyrelsesmøde i Hedensted Kommune. Der var flere spændende punkter på dagsordenen, men særligt pkt. 33 giver mig anledning til uro for de kommende fire år! Det drejer sig om et SF-forslag om at indføre et internt CO2-bidrag ved indkøb. Det er et virkeligt godt forslag, som allerede er indført i bl.a. Middelfart og Aarhus kommune. Det foreslåede er grundlæggende et styringsværktøj for kommunen, når vi skal sikre os at vores indkøb som kommune er så grønne som overhovedet muligt. Skal vi som samfund nå i mål med de ambitiøse og flotte målsætninger for CO2-reduktion, så skal kommunerne altså være medspillere!

Det er et internt værktøj, så i praksis, binder det os ikke mere stramt, end at man stadigvæk kan foretage “sortere” indkøb end det grønneste tilbud, men i så fald, skal vi som kommune bidrage med en afgift til den grønne fond i kommunen. De penge kan så komme andre grønne tiltag til gode. De kunne måske bruges til at plante mere skov, udrulle fjernvarme til flere hustande og lign. 

Forslaget har tidligere været stillet i et af mine udvalg, udvalget for Klima og Vækst. Der blev forslaget end ikke taget med til en videre kvalificering. Derfor havde jeg det med i Kommunalbestyrelsen. Som nyvalgt, er man jo håbefuld til det sidste, men det stod hurtigt klart, at imens flere partier i valgkampen har snakket “grønt”, så lukker de CO2 ud af munden, når den efter valget atter åbnes! 

Socialdemokratiet og Kristendemokraterne så velvilligt på forslaget, og stor tak til dem. Der var ændringsforslag fremme, hvor forslaget skulle kvalificeres yderligere i administrationen og bruges som en del af den samlede DK2020 plan for kommunen – alt sammen fine forslag, som jeg gerne ville støtte op om. Det blev der så også efter fægterier stemt om. A og KD og SF var interesserede i at få forslaget med videre i kataloget over knapper vi politisk kan dreje på. Både V og DF og overraskende nok Konservative stemte imod selv ændringsforslaget! Når jeg skriver “overraskende” og Konservative, så er det fordi, jeg følte et samhørighedsforhold under valgkampen. Det lød faktisk til, at de havde sadlet om, og var blevet et klimavenligt parti! De siger, de elsker grønne farver, men kære C, I kan ikke nøjes med at male verden grøn med ord – verden skal spires grøn, og det kræver politisk handling nu!

 

Mad-Peder Winther Søby

Kommunalbestyrelsesmedlem, SF

Kejsdalen 26, 7130 Juelsminde

 

fredag den 28. januar 2022

Vi er ved at tabe en stor del af en generation på gulvet. Vores unge mennesker har ondt i livet. Lad os inddrage dem

 Mit første kommunalbestyrelsesmøde er veloverstået. Det er en særlig oplevelse at træde ind i salen for første gang som nyvalgt.

Benovelsen kan jeg ikke dvæle ved længe. På slaget fire går mødet i gang, og vi er i arbejdstøjet.

Dagsordenen lægger roligt fra land i det nye år, kan man vist godt sige uden at støde nogen.

Særligt et punkt bringer mig dog til at skrive lidt her. Jeg vil gerne knytte en kommentar til det §17 stk. 4-udvalg, der skal nedsættes. Det vedrører ungestrategien i kommunen.

Det er et ekstremt vigtigt område, som vi skal gøre bedre i kommunen fremover.

Der er enighed om, at "det gode liv" skal være for alle. Det er en form for psykologisk felt, når man vil lave strategi for mennesker.

I narrativ psykologi påstås det, at "modtageren bestemmer budskabet". Hvis vi leger med tanken om, at der er en sandhed i det, så bliver det vigtigt, at alle, der modtager budskabet om "det gode liv", som minimum opfatter det som en positiv intention.

Skal vi lykkes med det, kræver det meget brede snitflader. Det kræver, at mange bliver inddraget - både forældre, SSP, erhvervsliv, foreningsliv, kulturliv - ja, alle fællesskaber i kommunen har i virkeligheden en aktie i de unge.

Det kræver bred politisk opbakning og i den sammenhæng derfor et bredt inddrag af politikere med forskellige perspektiver på området.

Vigtigst af alt: Det kræver, at vi faktisk inddrager de unge i processen, og at vi mener det, når vi spørger om deres mening.

Derfor tror jeg også, at det er meget væsentligt, at det skal være et udvalg og en strategi, der henvender sig til alle unge. Ikke bare til grupper af særligt herlige unge. Det her berører rigtig mange.

En ungestrategi kan sagtens være en prøveklud på den væsentlige opgave, det er at sikre lokaldemokratiet relevans - også i de unges øjne.

Lige her kan vi vise, at vi tror på vores unge. Unge skal føle sig inddraget i samfundet, ellers mister vi det demokratiske sindelag; vi mister noget væsentligt ved vores samfundsstruktur.

Når jeg siger struktur, så er det for mig at se også et af problemerne. Det er netop strukturelle ændringer, der skal til, hvis vi skal komme i mål med at møde de unge, hvor de er.

Vi er ved at tabe en stor del af en generation på gulvet. Vores unge mennesker har ondt i livet.

Jeg tror aldrig, vi har oplevet tidligere generationer med så mange, der har depression, angst og en generel mistrivsel.

Det må skyldes strukturelle problemstillinger. For stort præstationspres måske?

Vores unge er meget pligtopfyldende, men kan man måske få ondt i livet af for meget forpligtelse og for lidt forståelse.

Udvalget kan være en gave til de unge og kommunen, men det kræver åbenhed og villighed til at være nysgerrige på de unges ønsker og behov.

lørdag den 20. november 2021

Efter valget, skal man høre fra sin politiker!


 

Efter valget, skal man høre fra sin politiker!

Valget er overstået og mange har nok fået rigeligt politik for en tid. Nogle, vil måske gerne høre fra deres politiker imellem valgene. Først og fremmest, så er jeg så stolt, beæret og ydmyg omkring mit valg. Et valg ind i et demokrati, skal man aldrig tage for givet – noget sted i verden. Tak for tilliden.

Valget var en personlig gyser, hvor jeg oplevede tilbagegang for SF stort set overalt i kommunen. Meget af den tilbagegang, skyldes ”Torsten effekten”. Torsten har været synonym med SF i Hedensted Kommune. Nu får han helt fortjent fri fra byrådet. Torsten skal dog nok være at finde i baggrundsgruppen og som min mentor længe endnu – hvis jeg kan bestemme.

Jeg fik et mandat takket være vores venner i valgforbundet Enhedslisten og Alternativet. Ordentlige mennesker, der vil rød/grønne værdier for Hedensted Kommune. Stor tak til dem. I er ikke glemt og jeg vil lytte til jeres indspark ind i byrådet.

Konstitueringen gik ikke helt den ønskede vej. Vi i SF, ville gerne, have haft flere år med Kasper som borgmester. Det lykkedes ikke. Nu håber vi på et bredt samarbejde, for der er nok udfordringer for vores kommune at arbejde med.

Jeg er træt, ovenpå en hård men fair valgkamp. Træt efter en opslidende valgnat med nerver og spænding. Nu ser jeg frem til arbejdet i byrådet, som starter fra januar 2022. Endnu engang, tak for tilliden til mit mandat.

Nyt byrådsmedlem for SF-Hedensted

Mads-Peder Winther Søby

Kejsdalen 26, Juelsminde

fredag den 12. november 2021

Mærkesag: ”Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det”


Mærkesag: ”Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder efter, før man begynder at lede efter det”

Peter Plys, siger tingene på sin egen måde. For at forstå, hvad vi er rundet af, så skal vi have perspektiver og indblik. Det kan man sjældent få helt alene – det kræver dialog og kulturel udfordring. Det kræver, at andre er med til at pege på tingene som de var, for at vi kan se, hvorfor de er, som de er!

I SF har vi kæmpet for, at få Teater Jævn, gjort til permanent egnsteater. De kan hjælpe os med at lede efter, det vi endnu ikke ved, at vi leder efter. Teater Jævn, har vi glæde af et år mere i kommunen, takket være landdistriktsmidler, men hvad med derefter? Skal vi igen være en kulturelt fattigere kommune, uden et teater, eller skal kommunen finde penge?

Vi har kæmpet for, at der skulle være en museumspolitik i kommunen. Museerne vil gerne have den, kommunen trænger til den og nu ser det også ud til, at den snart kommer. Bedre sent, end aldrig! Vi skal da præge, fortællingen om vores lille fantastiske plet på Danmarkskortet.

Vi trænger til at hæve vores biblioteker, så de igen kan være kulturhuse og kulturelle fyrtårne. Det er faktisk det de kan, hvis de får lov! Desuden er de der allerede, så det kræver ikke store nye investeringer, men en opjustering af budgettet.

På længere sigt, skylder vi os selv, altså alle borgerne, at vi giver bibliotekerne bedre rammer til at være kulturhuse. Vi har brug for et sted, hvor vi kan mødes, hvor vi kan være eftertænksomme, hvor vi kan møde holdninger, der er anderledes, end vores egne – kun sådan bliver man kulturelt rigere. Kun sådan bevarer man nysgerrigheden og demokratiet.

Hedensted kommune bruger færrest penge på kultur pr. indbygger i Danmark. Vi skal ikke være på sidstepladsen. Det er en mærkesag for mig og SF til kommunalvalget at styrke kulturen.

Mads-Peder Winther Søby

Spidskandidat for SF til kommunalvalget

Kejsdalen 26, 7130 Juelsminde


 

mandag den 8. november 2021

Valget bliver farverigt, men tænk rød/grøn, når du sætter dit kryds.


 

Valget bliver farverigt, men tænk rød/grøn, når du sætter dit kryds.

Der er mange farver og nuancer på valg den 16. november. Vi i SF tror på et rødt og grønt valg. Det grønne valg indebærer nytænkning. I de forgangne år i Byrådet, har vi allerede tænkt nyt. Hør bare. Vi har fået indført 80 eldrevne køretøjer i 2022. Indført, at der etableres en grøn fond til at understøtte klimaindsatsen i Hedensted Kommune. Fonden opbygges sådan, at alle indtægter fra nye kommunale garantistillelser på lån til forsyningsområdet tilfalder puljen. Vi har fået indført opprioritering af grønne indkøb. Et klimaregnskab, der redegør for klimakonsekvenserne af kommunens økonomiske dispositioner for både anlæg og drift. Vi har fået kæmpet flere cykelstier igennem, et stisystem langs Horsens Fjord, en naturpulje der skal sikre mere biodiversitet og grøn omstilling, samt et nyt klimaudvalg og en styrket klimaindsats.

MEN SF VIL MERE

Vi vil have mere vild natur og bedre adgang til den. Naturområder med offentlig adgang skal være let tilgængelige og de skal ”passes” så biodiversiteten øges.

SF ønsker en kommunal beslutning om, at der ikke skal bruges gift og gødning på offentlige områder. Desuden vil SF kæmpe for, at grøftekanter kun skal nedskæres, når det er nødvendigt i forhold til trafiksikkerheden.

I SF mener vi, at kommunens bygninger skal være så energibesparende som muligt, herunder med solceller på alle tage. Kommunens institutioner og madordninger skal prioritere økologi og undgå madspild. Affaldshåndtering skal prioritere genanvendelse så lokalt som muligt.

Den 16. november bliver helt sikkert farverig, men tænk rød/grøn, når du sætter dit kryds.

Mads-Peder Winther Søby

Spidskandidat for SF til kommunalvalget,

Kejsdalen 26, 7130 Juelsminde

fredag den 22. oktober 2021

Folkeskolen i Hedensted Kommune er et udsat barn!

 


I SF har vi en vision og en mærkesag om at folkeskolen skal være en oase for det gode børneliv – skal være et naturligt springbræt for det gode voksenliv. Desværre ser vi det modsatte. Vores børn er i mistrivsel!

Jeg har skrevet og sagt det før, men det er så utroligt VIGTIGT, at det må nævnes igen.

Folkeskolen er et udsat barn i kommunen. Alle partierne i byrådet vil beholde de små lokale skoler, men hvad med finansieringen? Det udsatte barn kan ikke ignoreres længere.

Kære politiske kollegaer. En skolebygning er ikke ramme nok for en skole! Mere rammende er de elever, lærere, pædagoger og andet personale man indrammer med skolebygningerne. De skal trives, for at bidrage hinanden nogle væsentlige kundskaber og relationer. For at være et sted, der skaber mod på livet og ikke mismod til det!

Det kræver en opmærksomhed på både skolerne i de mindre landsbysamfund, såvel som de store skoler i centerbyerne. Der er en lang række gode grunde til at bevare landsbyskolerne, men det kræver noget politisk villighed!

Løsningerne er kortere skoledage, flere penge til folkeskolen, så vi kan få bedre normeringer og skabe en naturlig bro mellem folkeskolen og skolefritidsordningen – skabe tillid, dannelse og mod til livet.  

Mads-Peder Winther Søby

Spidskandidat til Kv21, for SF-Hedensted

Kejsdalen 26, 7130 Juelsminde

tirsdag den 10. august 2021

Tillid er sky som en hjort.

 Tillid er sky som en hjort.

Vi skal have tillid til vores fagpersonale på handicapområdet. Vi i SF har kæmpet for tillidsreformer i Hedensted Kommune – tillid til de ansattes faglighed og integritet. 

Siddende byrådsmedlem for SF, Torsten Sonne skrev allerede følgende på sin blog i 2016: ”At vise medarbejderne tillid er også at respektere deres fri ret til at udtale sig, også om kritisable forhold”.

Vi var med til at få indført tilliden som en reformtanke op imod årevis af fokus på registreringer, opfølgninger og proceduretjek. Og genindføre, at vi grundlæggende har tillid til at opgaven løses som den skal.

Efter at have læst rapporten fra april 2021 om: ”Undersøgelse og udvikling af handicapområdet i Hedensted Kommune”, kan jeg alligevel ikke lade være med at tænke på et gammelt Kurt Biedenkopf citat:

”Tillid er sky som en hjort. Når man først har jaget den bort, varer det længe, før den kommer igen.”

Rapporten peger på en lang række faktorer. Her vil jeg nævne en vigtig del, ”Tilfredshed og kommunikation”. 32% af de borgere og pårørende der har deltaget i undersøgelsen, er utilfredse med sagsbehandlingen. Generelt vurderes sagsbehandlernes arbejde som fagligt solidt og kompetent i undersøgelsen. Borgere og pårørende efterspørger en mere løsningsfokuseret tilgang. Rapporten konkluderer således:

”(…) vurderer både borgere og pårørende det meget positivt, hvis de oplever en sagsbehandler, der arbejder aktivt på at finde gode løsninger i deres forløb – særligt i situationer, hvor de har fået afslag på den støtte eller hjælp, som de har ansøgt om.”

Generelt opleves det positivt, når sagsbehandleren fremlægger løsningsmuligheder af sig selv, og uden forudgående formel ansøgning.

Tilliden er sky og skal fortsat hjælpes på vej. Rapporten peger også på, at finde ”den gode løsning” i højere grad hviler på de professionelle fremfor borgeren. Lad os have tillid til den enkelte ansatte og leve op til pejlemærket i velfærdsrådgivningens principper: ”Vores organisering og samarbejde må ikke være borgerens udfordring. Vi skal give borgeren koordinerede og sammenhængende forløb.”

Vi skal have tilliden tilbage til alle dygtige ansatte i forvaltningen.

Mads-Peder Winther Søby

Spidskandidat for SF-Hedensted til KV21

Kejsdalen 26, 7130 Juelsminde


onsdag den 16. juni 2021


Nej til gift og sprøjterester i drikkevandet!

 Vandværkernes forsyningssikkerhed er på spil! Det rene drikkevand lige fra hanen, er måske ikke givet i fremtiden. Grundvandet skal beskyttes – særligt i de områder hvor drikkevandsmagasinerne dannes, da det er her pesticidresterne forefindes.

Mange drikkevandsundersøgelser viser spor af sprøjterester, også stoffer der har været lovlige at bruge tidligere. Drikkevandet skal beskyttes mod nye forureninger, og vi forbrugere skal have rent vand i hanerne. De drikkevandsbassiner, der indeholder sprøjterester, skal tages ud af brug, og områder, hvor drikkevandet dannes, skal beskyttes i højere grad end nu.

Kommunen kan sammen med vandværkerne effektivt, og for billige penge, sørge for at de sårbare områder beskyttes bedre i fremtiden. Det skal selvfølgelig ske i samarbejde med vandværkerne, der allerede ligger inde med data og lign. omkring kvaliteten i de forskellige boringsnære områder i kommunen.

I virkeligheden kan der vindes meget mere end drikkevand, ved at målrette en beskyttende indsats overfor de særligt sårbare områder – miljøet kan få en hjælpende hånd. Walther Brüsch, Dansk Naturfredningsforening, påpeger f.eks., at gevinsterne kan være endnu større ved beskyttende tiltag, end rent drikkevand. Det kan give en større biodiversitet, samt mere natur til glæde for borgere, turister og besøgende i Hedensted kommune.

SF mener at alle former for grundvand skal beskyttes. Hverken vi eller kommende generationer kan være tjent med sprøjterester i vandet – særligt ikke i drikkevandet. Vi vil i den kommende periode arbejde for at boringsnære områder skal beskyttes.

Mads-Peder Winther Søby

Spidskandidat for SF-Hedensted til KV21

Kejsdalen 26, 7130 Juelsminde


 

onsdag den 2. juni 2021


 Nej Venstre, vækst er ikke et mål i sig selv!

”Ikke mere småpjatteri” lyder det fra venstre, inden de argumenterer for, at 1 procent af landets befolkning og arbejdspladser skal være i Hedensted Kommune. Men målsætningen er faktisk lidt småpjattet. I stedet for vækst, så skal vi da have udvikling. Vi skal arbejde hårdt for en kommune i balance. Vi skal netop ikke gøre som Horsens og Vejle. Vi er faktisk noget i vores egen ret – vi er noget væsentligt i os selv. SF mener ikke, at vores skønne kommune står i skyggen af nogen. Vi synes ikke, at det er en målsætning at lave storudstykninger af grunde tæt på vand og skov. Vandet og skoven; naturen tæt på og tilgængelig for alle, er faktisk et balancepunkt for det gode liv.

Fokus bliver altid flyttet, når man fokuserer ensidigt på vækst! Alting kommer til at handle om brandingstrategi, for at tiltrække flere bosætninger i kommunen. Men skal man forblive i økonomisproget for en stund, så er sandheden, at bosætning i dansk sammenhæng er et nul-sum-spil! Får vi tilflytning, så skal de jo komme fra andre lige så trængte kommuner. At bosætning koster mere end byggemodnede udstykninger er jo også en væsentlig ting at holde for øje – det giver et øget behov for offentlig service i nogle områder, såsom daginstitutioner, plejehjem og lign. Og, er det hele vundet indadtil i kommunen, så er følgen vel bare, at andre områder af kommunen efterlades med tomme bygninger, både offentlige og private! Lad os i stedet være enige om, at vi er en decentral landkommune, at vi vil styrke og bevare alle vores skoler, at der er andre virkemidler til udvikling af lokalsamfundene. At stærke og bæredygtige lokalsamfund, hvor vi skaber muligheder og betingelser for det gode liv; langt er at foretrække end pjattet fokus på evindelig vækst.

Mads-Peder Winther Søby

Spidskandidat for SF-Hedensted til KV21

Kejsdalen 26, 7130 Juelsminde

tirsdag den 18. maj 2021


 

Hedensted er den nærigste kommune på kulturområdet i Danmark.

I SF har vi en vision om, at folkebiblioteket skal være løftestang og samlingspunkt for lokalsamfundene. Museerne skal være bærende søjler for fortællingen om, hvem vi var, hvem vi er og hvem vi er på vej til at blive. Foreningslivet skal være indgangen til givende fællesskaber. Forestillinger og udstillinger skal være med til at skabe dannelse, oplysning og inspirere til alt det skønne i livet – bidrage til at vise andre facetter og perspektiver. Påholdenhed kan være udmærket, men nærighed skal ikke gøres til en dyd!

Mads-Peder Winther Søby

Spidskandidat for SF-Hedensted til KV21

Kejsdalen 26, 7130 Juelsminde

mandag den 17. maj 2021

 


Folkeskolen i Hedensted Kommune er et udsat barn!

I SF har vi en vision om at folkeskolen skal være en oase for det gode børneliv – skal være et naturligt springbræt for det gode voksenliv.

Løsningerne er kortere skoledage, flere penge til folkeskolen, så vi kan få bedre normeringer og skabe en naturlig bro mellem folkeskolen og skolefritidsordningen.

Mads-Peder Winther Søby

Spidskandidat til Kv21, for SF-Hedensted

Kejsdalen 26, 7130 Juelsminde


søndag den 28. marts 2021

Byrådet må stoppe med at diskutere personsager!

 


SF påpegede på seneste byrådsmøde, at diskussionen om personsager i forbindelse med den månedlige evaluering af integrationsindsatsen, er helt forkert praksis set i lyset af ”General Data Protection Regulation”, der er et EU-regulativ, der er skabt for at beskytte os alle imod misbrug. Mange af os, kender til reglerne, under navnet ”persondataloven”. 

Jeg kan med tilfredshed konstatere, at Hedensted Kommune, nu har fjernet bilagene for februar måneds indsats på deres hjemmeside. Hvad med januar og december? Eller de mange måneder forud for dette? Årelang forkert praksis, samt et ønske om at fortsætte praksis fra flere partier i byrådet, retfærdiggør ikke det forkerte…

Ps: I øvrigt viser bilagene måned efter måned, at kommunen, sammen med flygtninge der kommer til kommunen, løser opgaven til perfektion, så stort set alle har været i arbejdsmarkedsintroduktion 0-4 døgn efter ankomsten.

Mads-Peder Winther Søby

Spidskandidat for SF-Hedensted til KV21

Kejsdalen 26, 7130 Juelsminde